Miesięczne archiwum: grudzień 2020

Zapytanie ofertowe 4/2020/0084/8.2 i 5/2020/0084/8/2

Fundacja „Optimo Modo” w ramach realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzanie doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy: