Zapytania ofertowe w ramach projektu „Nowy zawód – nowa praca” 0086

przez | 17 sierpnia, 2021

Fundacja „Optimo Modo” w ramach realizacji projektu „Nowy zawód – nowa praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, ogłasza zapytanie ofertowe na:

  1. Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego

2. Psycholog

3. Radca prawny

4. Doradca zawodowy

5. Trener

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *