Zapytanie ofertowe 7/2021/0085/9.1.1

przez | 13 września, 2021

Fundacja „Optimo Modo” w ramach realizacji projektu „Od motywacji do kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzanie kursów zawodowych: „Prawo jazdy kat. B”, „Prawo jazdy kat. C+C+E”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *