Zapytanie ofertowe 1/2022/0086/9.1.1

przez | 17 stycznia, 2022

Fundacja „Optimo Modo” w ramach realizacji projektu „Nowy zawód – nowa praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzanie kursów zawodowych: „Prawo jazdy kat. B”, „Prawo jazdy kat. C+C+E”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *