Zapytania ofertowe w ramach projektu „Od motywacji do kwalifikacji”

przez | 29 lipca, 2022

Fundacja „Optimo Modo” w ramach realizacji projektu „Od motywacji do kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, ogłasza zapytania ofertowe:

  • Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego wraz z usługą tłumacza języka ukraińskiego, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022/0085/9.1.1
  • Psycholog wraz z usługą tłumacza języka ukraińskiego, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2022/0085/9.1.1
  • Radca prawny wraz z usługą tłumacza języka ukraińskiego, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2022/0085/9.1.1
  • Doradztwo zawodowe wraz z usługą tłumacza języka ukraińskiego, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2022/0085/9.1.1
  • Trener wraz z usługą tłumacza języka ukraińskiego, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2022/0085/9.1.1
  • Pośrednictwo pracy wraz z usługą tłumacza języka ukraińskiego, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2022/0085/9.1.1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *