Zapytania ofertowe w ramach projektu „Nowy zawód – nowa praca”

przez | 27 stycznia, 2023

Fundacja „Optimo Modo” w ramach realizacji projektu „Nowy zawód – nowa praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, ogłasza zapytania ofertowe:

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023/0086/9.1.1

Psycholog, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023/0086/9.1.1

Radca prawny, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023/0086/9.1.1

Doradztwo zawodowe, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023/0086/9.1.1

Trener, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2023/0086/9.1.1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *