Zapytania ofertowe w ramach projektu „Od motywacji do kwalifikacji”

przez | 14 marca, 2023

Fundacja „Optimo Modo” w ramach realizacji projektu „Od motywacji do kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, ogłasza zapytania ofertowe:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *