Zapytanie ofertowe 13/2020/0041/9.1.1

przez | 9 października, 2020

Fundacja „Optimo Modo” w ramach realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzanie kursów zawodowych „Księgowy z certyfikatem I stopnia”, „Barman/barista z elementami przedsiębiorczości”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *