Zapytanie ofertowe 3/2021/0041/9.1.1

przez | 22 lutego, 2021

Fundacja „Optimo Modo” w ramach realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzanie kursu zawodowego: „Archiwista zakładowy + Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych PROFILE”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *