Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Nowy zawód – nowa praca”

przez | 16 października, 2022

Fundacja „Optimo Modo” w ramach realizacji projektu „Nowy zawód – nowa praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, ogłasza zapytania ofertowe:

Kurs zawodowy „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, komputera oraz kasy fiskalnej” z usługą tłumacza języka ukraińskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *